Question

1. Op aarde bestaat er een waterkringloop. Hoe verloopt deze kringloop?